PreForm@™

PreForm@™

PreForm@™ - är vårt koncept att säkerställa företagets visuella identitet på dokument och all korrespondens samt är ett hjälpmedel för spara tid vid skapande och hantering av dokument.

Vi anser att all dokumentation är ansiktet utåt för varje företag, precis som all annan marknadsföring.

Den stora vinsten är inte bara reklamvärdet utan också snygga, lättarbetade och lättlästa dokument.

Genom att styra hur dokumenten ska se ut, grafiskt, får ni större vinst genom att spara produktionstid. Dokument som använder fördefinierade formatmallar kräver mindre resurser från datorn och risken för att dokumentet kraschar minskar, vilket i sin tur minskar risken av försening.

Dokument som använder fördefinierade formatmallar är lätta att läsa och arbeta med. Produktions, gransknings och godkännande processen kommer att vara kortare. Lättlästa dokument är också lättare att konsumera, vilket ger större kundtillfredsställelse.

Dokument med fördefinierade stilar är också lättare att hantera i alla automatiserade processer i dokumenthanteringssystem som PDF generering och automatisk generering av dokument.

Konsulter, entreprenörer och leverantörer som har dokument som en stor del av leveransen av sina produkter kan vinna mer. Högre kvalitet i internt producerade dokument sparar tid när personal arbetar på samma sätt vilket leder till att ni kan ta hem uppdrag lättare. Om kunderna kräver överensstämmelse med deras formateringsstandard och de inte kan tillhandahålla de verktyg som krävs, kan ni lättare konvertera era dokuments utseende än om varje paragraf och tabell har sin egen stil.

Dokument - en del av marknadsföringen

Annonser, reklam och mässor är vanliga metoder för marknadsföring av företag och produkter idag, det är ju självklart, men det finns en mindre utnyttjad och framför allt mindre styrd och kontrollerad kanal, våra dokument.

Många företag har utvecklat en visuell identitet att användas vid marknadsföring. Är vi lika bestämda när det gäller utseendet på våra dokument internt och till kunder och leverantörer? Alla vill nog inte hålla med om detta.

Visst har många företag utvecklat mallar för olika typer av dokument, men ofta finns för många varianter för samma syfte att välja på och ingen vet riktigt vilken som skall användas. Detta innebär ofta att de anställda gör så gott de kan och ger sina dokument, medvetet eller omedvetet, en personlig touch.

PreForm@™

- for Word, bygger huvudsakligen på 3 delar

Att implementera Preform@™ bygger på 3 grundpelare.

  1. Företagsstandard
  2. Verktyg
  3. Utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av dokumentproduktion hos stora och små företag och utvecklar Mallar, metoder och hjälpmedel för effektiv produktion av dokument och dokumenthantering i olika typer av verksamheter.

Word mallar

Företag och organisationer har ofta en stor mängd mallar tillgängliga för att täcka verksamhetens behov.

Medarbetarna har mer eller mindre frihet att ta fram nya mallar allt eftersom behovet ändras men det svåra kan då vara att bibehålla företagets grafiska profil.

Vår produkt hjälper er att säkerställa att den grafiska profilen fungerar och tillämpas i alla era dokument. Vi styr val av fonter etc. genom anpassade Add-ins i Word istället för i olika mallar. Vilken fil som helt kan enkelt fås att stämma med företagets grafiska profil.

Kostnadsbesparing och högre kvalitet.

Dessa tider är gjorda för förbättringar för att möta den nya framtidens utmaningar. Argumenten för att genomföra förbättringar i verksamheten kan ha olika mål. Utföra mer på samma tid eller samma med mindre resurser.

Ordbehandlingens utveckling

Ordbehandlingssystems har letat sig in i företagens verksamhet under de senaste 25 åren. Innan dess skrev alla sina egna brev och rapporter för hand och lämnade dem till en sekreterare som korrekturläste och skrev ut dokumenten på en skrivmaskin.

Utvecklingen av ordbehandling är den främsta anledningen till att den gamla tidens sekreterare försvann, på gott och ont.

Idag förväntas alla våra anställda själva skapa och underhålla interna dokument, men också leveransdokument och övrig korrespondens.

Dokumenthanteringens utveckling

Antalet dokument verkar också öka drastiskt i all typ av verksamhet jämfört med för 25 år sedan. Många företag har idag infört något datorbaserat dokumenthanterings-system för att hjälpa dem att lagra, söka och distribuera dokument som produceras. Användningen av datorer och en större mängd dokument som produceras på kortare tid, innebär att behovet av effektiva verktyg har ökat.


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more