Om oss

Vår affärsidé

är att kostnadseffektivisera våra kunders IT/IS miljö, dels på serversidan men framförallt på klient/brukarsidan.

Detta görs genom att sprida kunskap, verksamhetsutveckla och skapa verktyg som underlättar vardagen för den enskilde individen eller gruppen i det dagliga arbetet.

De stora vinsterna ligger i

  • Enklare arbetssätt
  • Kortare produktionstid
  • Nöjdare medarbetare
  • Nöjdare kunder

Detta ger på kort och lång sikt en livskraftig verksamhet.

Vår verksamhet

Pelam Engineering är ett modernt IT företag med med rötter inom Ingenjörsverksamhet av olika slag och har idag fokus på 2 verksamhetsområden.

Vår huvudsakliga verksamhet inriktad mot verksamhetsstödjande IT, främst hos företag som i sin verksamhet producerar dokument i någon form.

Vi har från start varit delaktiga i Microsofts väg mot molnbaserad teknologi och ligger i framkant inom detta område.

Vi verkar hos flera tillverkande företag och konsulter i Göteborgsregionen samt inom sjukvårdens forskningsverksamhet där vi deltar i såväl utvecklingsarbetet, drift och underhåll inom IT/IS och QA.

Med 20+ års verksamhetskännedom inom teknik och energisektorn har vi gedigna kunskaper i många av de verktyg som dagligen används inom dokumentproduktion och dokumenthantering.

Vi skräddarsyr ofta integrationer mellan applikationer och system och tar fram hjälpmedel, i och fristående från applikationerna, som underlättar arbetet i våra kunders verksamheter.

Vi har störst fokus på användandet av MS Office som arbetsredskap hos våra kunder men vi har bred erfarenhet av andra dokumentproducerande system som CAD och databasapplikationer.

Vi har bred kompetens på inom infrastruktur med flera stora omstrukturerings och outsourcing projekt.


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more